Studie en realisatie van vermogen-transport over het telefoonnetwerk zonder de signaalkwaliteit te beïnvloeden

Probleemstelling:

Deze masterthesis verloopt in nauwe samenwerking met Alcatel-Lucent in Antwerpen (contactpersoon: Edmond Op de Beeck).

Het telefoonnetwerk transporteert zowel de ‘spraak-’ als de ADSL/VDSL-signalen over het ‘twisted pair’. Alle andere signalen en/of invloeden op het ‘twisted pair’ verstoren de communicatie. In deze masterthesis is het de bedoeling na te gaan welke wijzigingen er nodig zijn aan de telefooninfrastructuur om bv. vermogen-transport naast de traditionele ‘spraak-’ en ADSL/VDSL-signalen toe te laten.

Doelstelling:

Deze masterthesis heeft tot doel een proefopstelling te ontwerpen die een beperkt vermogen transporteert over het ‘twisted pair’. Daartoe is het noodzakelijk van na te gaan welke de nodige aanpassing(en) zijn die aan de huidige netwerkconfiguratie moet(en) gebeuren. Het resultaat van deze feasibility studie moet leiden tot een nieuwe netwerkconfiguratie. Deze nieuwe netwerkconfiguratie dient, na grondige simulatie en optimalisatie, vervolgens geïmplementeerd en uitgemeten te worden. In de implementatie van de proefopstelling zit zeker vervat:

  • een energie-efficiënte AC-DC converter: Vin=230V (AC), Vout=50V (DC), Pout=10W
  • een laag-doorlaat filter: door de lage afsnij-frequentie zal het een uitdaging worden om een compacte oplossing te vinden

In deze masterthesis zit verder vervat:

  • een studie van het huidige telefonie-netwerk
  • een grondige literatuurstudie van efficiënte laag-vermogen convertoren
  • het simuleren en ontwerpen van een AC-DC converter
  • het bestuderen van de converter feedback-loop om de impact op de spraak/ADSL/VDSL-signalen te minimaliseren
  • het bestuderen van passieve en actieve filtertechnieken
  • het simuleren en ontwerpen van een zo compact mogelijke circuitimplementatie
  • het samenstellen en uitmeten van een proefopstelling

Trefwoorden:

AC-DC converter, converter ontwerp,  filter ontwerp, feedback, stabiliteit

Locatie:

Ardoyen CMST + thuis.