Subjects for 2013-2014

Plato #
Title
 Promotors Supervisors
9497
Ontwerp van een inductieve verhitter op basis van GaN HEMTs Jan Doutreloigne Jindrich Windels
9498
Ontwerp van een geïntegreerde intelligente controller voor hoogvermogen toepassingen Jan Doutreloigne Dries Dellaert
Jindrich Windels
9673
Ontwerp van een compacte en efficiënte DC-DC convertor op basis van GaN HEMTs Jan Doutreloigne Jindrich Windels
9675
Ontwerp van een monolythische hoge-snelheid driver chip voor GaN HEMTs Jan Doutreloigne Jindrich Windels
9687Ontwikkeling van de aanstuurelektronica voor het uitlezen van een nieuw soort tastsensorJan Doutreloigne
Geert Van Steenberge
Ann Monté
Jeroen Missinne
10159
Micro-photonic structures for efficient light collection and distributionHerbert De Smet
Geert Van Steenberge
Geert Van Steenberge
+ n.n.
10186Image Focus in a Contact Lens DisplayHerbert De Smet
Dieter Cuypers
Jelle De Smet
10271 Blue Phase Liquid Crystal for photonic applications beyond display
Herbert DeSmet        
Pankaj Joshi
10312 Airframe composite monitoring using smart optical sensing systems
Geert Van Steenberge
Bram Van Hoe
Jeroen Missinne
10316 Ontwikkeling van een proces om geminiaturizeerde sytemen te molden
 10377 Smartphone based user interface for wearable electronic systems
Frederick Bossuyt        
 10383 Ontwikkeling van een accurate en robuuste draagbare sensor (footswitch) voor detectie voetcontact en loskomen van de voet bij klinische ganganalyse
Frederick Bossuyt        
10385
Design and fabrication of an active multifocal contact lens
Herbert De Smet
Dieter Cuypers
Jelle De Smet
10396Ontwerp van "electrowetting-on-dielectric" digitale microfluïdicaJan Vanfleteren
Rik Verplancke
Amir Jahanshahi
10415 Vergelijkende studie tussen een resonante en een half-bridge topologie, toegepast op een geïsoleerde 60V-500W converter Jan Doutreloigne
Herbert De Pauw
10416 Studie en ontwerp van één actieve splitter voor VDSL-toepassingen ter vervanging van meerdere passieve splitterimplementaties
Jan Doutreloigne
Herbert De Pauw
10420 Studie en realisatie van vermogen-transport over het telefoonnetwerk zonder de signaalkwaliteit te
beïnvloeden
Jan Doutreloigne
Herbert De Pauw