Ontwikkeling van een optische vezel connector op basis van zelf geinduceerde golfgeleiders voor toepassing in fiber-to-the-home

Probleemstelling

Deze thesis loopt in samenwerking met het bedrijf Tyco Electronics (Kessel-Lo), reeds 50 jaar marktleider op het gebied van communicatienetwerk accessoires met een globale omzet van 12 biljoen dollar over 500,000 producten. In het kader van de sterke groei van fiber-to-the-home connecties, is Tyco Electronics op zoek naar een vernieuwende technologie om optische vezels te connecteren. In tegenstelling tot “twisted pairs” en “coax” kabels zijn single mode optische vezels zeer gevoelig aan spatiale misalignatie, en een afwijking op micrometer schaal kan resulteren in onaanvaardbare koppelverliezen. Bovendien kan deze connectie tot op heden enkel voorzien worden door goed getrainde technici met behulp van speciale apparatuur.

Binnen deze thesis wordt een optische vezel connector ontwikkeld, waarbij tussen twee optische vezel facetten een polymere golfgeleider brug wordt gedefinieerd. Hierbij wordt de polymere golfgeleider brug geinduceerd door de lichtbundels in de twee (te connecteren) optische vezels, waardoor een eventuele spatiale misalignatie kan worden opgevangen.

Optische vezels met elkaar gekoppeld met behulp van een zelf-geinduceerde golfgeleider (bron: NTT, Japan).


Doelstelling

Doel van de masterproef is het ontwikkelen van een technologie voor de fabricage van zelfgeinduceerde golfgeleiders, de karakterisatie ervan, en het toepassen van deze technologie in optische vezel connectoren.

In de masterproef zullen volgende chronologische activiteiten uitgevoerd worden:

·        Exploreren van verschillende optische vezels, connectoren, lichtbronnen, foto-initiatatoren en polymeren

·        Bouwen van een opstelling met bovenstaande componenten met het oog op een systematische studie van de zelfgeinduceerde golfgeleiders

·        Onderzoek, evaluatie en proces optimalisatie

·        Toepassing van de ontwikkelde technologie in optische vezel connectoren, in samenspraak met Tyco Electronics
Comments