Subjects for 2011-2012

 Titel / Title
 Promotor(s) Supervisor(s) 
Bouw van een compacte LED-gebaseerde beamer met 3 megapixel LCOS panelen / Realization of a compact LED-based beamer with 3-megapixel LCOS panels  /
Herbert De Smet,
Dieter Cuypers
Ann Monté
Realisatie van een blazed grating voor actieve lichtafbuiging / Realization of a blazed grating for active light steering  Herbert De Smet
Geert Van Steenberge
T.B.D.
GaN: bouwen aan een groenere toekomst? Jan Doutreloigne         
 Benoit Bakeroot
Karakterisering van hoogfrequente verbindingen in de buurt van chips ingebed in gedrukte schakelingen Dries Vande Ginste
 Maarten Cauwe
De ideale hechtlaag voor elektronische chips Diederik Depla
Jan Vanfleteren
 Francis Boydens
 David Schaubroeck
Geintegreerde Microlenzen voor een Contact Lens Display / Integrated Micro Lenses for a Contact Lens Display
Herbert De Smet Jelle De Smet, Dieter Cuypers
Patroondefinitie en betrouwbaarheid van flexibele en vervormbare beeldschermen/Pattern definition and reliability of flexible and deformable displays Herbert De Smet Jelle De Smet, Dieter Cuypers
Ontwikkeling van een intelligent patient immobilisatie masker voor toepassing in medische beeldvorming Jan Vanfleteren
Geert Van Steenberge
Bram Van Hoe
Jeroen Missinne
Ontwikkeling van een optische vezel connector op basis van zelf geinduceerde golfgeleiders voor toepassing in fiber-to-the-home Peter Van Daele
Geert Van Steenberge
Erwin Bosman
Laser structureren van organische lichtemitterende diodes (OLEDs)Geert Van Steenberge 
 Geert Van Steenberge