Geintegreerde microlenzen voor een Contact Lens Display

Probleemstelling:

Contactlenzen worden al decennia lang gebruikt om aan gezichtscorrectie te doen, hetgeen ook hun enige functionaliteit is. Sinds kort wordt er echter onderzoek verricht naar het uitbreiden van deze functionaliteit door integratie van elektronische en optische componenten binnenin de lens (zie onderstaande figuur). In eerste instantie wordt er aan eenvoudige toepassingen gedacht, zoals bijvoorbeeld een lens met een klein optisch waarschuwingssignaal of met een automatische zonnebrilwerking. De eindtoepassing zou echter een heus Contact Lens Display (CLD) zijn. De pixels in zo een CLD bevinden zich echter buiten de focusafstand van het menselijk oog en bijgevolg kan er geen scherp beeld op het netvlies geprojecteerd worden. Daarenboven zou het beeld van het CLD gesuperponeerd moeten worden op het normale zicht, wat een lens met dubbele focus vereist. Wil men hier op termijn naar evolueren, dan moeten er eerst oplossingen voor dit probleem naar voren worden gebracht.
http://939105826138517249-a-1802744773732722657-s-sites.googlegroups.com/site/cmsthesis/2009/contactlens/lens.png?attachauth=ANoY7cqwUNU63QP0vZngyjv48lkOYlIXVKdy949aHcLV0HUmGcR9bSPX2Zo7Upavb7LDWaicqFmdCrA9aj6eaWHp_E5GHnPstqEs_gQzoJnd-c0o52g4hdcguSpaw7WAAWbMUU2TznX0xiCPKXKu--dY_n7wWpH8ybfs0-YMBMdeXiYDU3MrSqQbvVNOPrBIDnfipHFBB6JabTdTZIDHp_TqjFxTIYAGjg%3D%3D&attredirects=0Doelstelling:


In deze masterproef zal de student een simulatiestudie verrichten naar de integratie van microlenzen in een contactlensoppervlak. Microlenzen hebben typische afmetingen van enkele tientallen micrometer en kunnen kleine objecten (zoals pixels) op een willekeurig oppervlak projecteren (bv de retina van een oog). Door een matrix van microlenzen op het contactlensoppervlak te plaatsen, kunnen meerdere pixels samen met het normale zicht op de retina geprojecteerd worden en zo dus een dubbele focus bewerkstelligen. De student zal van een bestaand oogmodel in ZEMAX, een optisch simulatieprogramma, vertrekken en de invloed van parameters zoals grootte, focusafstand en de verdeling van de microlenzen op het contactlensoppervlak bestuderen om de haalbaarheid van het principe te achterhalen. In een later stadium kunnen ook meer geavanceerde materialen zoals Gradient-Indexlenzen onderzocht worden.


Comments