Virtual Displays

Problem definition:

The characteristics of displays, such as luminance, dimensions, resolution, are constantly improving. However, this gradual evolution is approaching saturation

One possible way of breaking through the 'performance ceiling' is to adopt the concept of virtual displays. In that concept, the image an observer sees can have a different size and position than the actual display that produces the image. A good example are the so-called head-mounted displays. The user wears a pair of goggles and perceives a life size large image.
Barco has a number of ideas about how this concept can be applied to display systems that do not have to be head mounted (which will lower the acceptance threshold). In this master thesis, the student(s) will study the feasibility of such an approach.

The thesis will be used as a white book for future development.
 • How realistic is the development?
 • Where are the risks?
 • How do we start the development?
A basic knowledge or optics, diffraction, lenses, light sources, display technologies, ... is required.

Objectives:

The goal of this master's dissertation is to perform a feasibility study of Virtual Displays.

 • literature study: Which concepts are presently existing? What are their known limits? Why are they (not) used?
 • design: How can these concepts be adapted to the specifications of the markets and applications in which Barco is active? In a first phase this comprises a theoretic design.
 • simulation: How well can the theoretic concept be physically implemented? What will be the behaviour if real (non-ideal) components are used?
 • feasibility: Are all required components existing and available? Which suppliers can produce and provide which materials?

Key words:

Feasibility study, design, simulation, displays

Location of activities:

at home + CMST (Zwijnaarde) + Barco Kortrijk (simulation software)

Probleemstelling:

Beeldschermen worden alsmaar beter, zowel qua lichtopbrengst, afmeting, aantal pixels, ...

Echter, deze stapsgewijze verbetering is stilaan aan het satureren.

Een manier om los te breken van deze trend is over te stappen naar virtual displays: hierbij is er geen noodzakelijk verband meer tussen het beeldscherm en het beeld. Het beeld wordt door de gebruiker ervaren alsof het een andere afmeting heeft, op een andere positie staat, ... Een goed voorbeeld hiervan zijn de zogenaamde head-mounted displays: de gebruiker zet hierbij een brilletje op het hoofd en krijgt de indruk dat hij omgeven is door een levensecht groot beeld. Barco heeft enkele ideeën over hoe dit principe kan uitgebreid worden naar toestellen die niet op het hoofd van de gebruiker moeten gedragen worden (dit verlaagt de drempel tot aanvaarding). In deze thesis zal/zullen de student(en) de haalbaarheid van zo’n aanpak bestuderen.

De thesis zal gebruikt worden als leidraad voor toekomstige ontwikkeling:

 • hoe realistisch is de ontwikkeling?
 • waar liggen de risico' s?
 • hoe moeten we aan de slag om ontwikkeling te starten?

Basiskennis van optica, diffractie, lenzen, lichtbronnen, beeldschermtechnologieën, ... is vereist.

Doelstelling:

Doelstelling van deze thesis is een haalbaarheidsstudie doen van Virtual Displays:
 • literatuurstudie: Welke concepten bestaan er nu reeds? Wat zijn hun grenzen? Waarom werken ze (niet)?
 • ontwerp: Hoe kunnen deze concepten aangepast worden naar de specificaties van Barco-markten en toepassingen. Dit is in de eerste fase een theoretisch ontwerp.
 • simulatie: Hoe goed kan de theorie uit het ontwerp werken? Wat wordt het gedrag wanneer je echte componenten gaat gebruiken?
 • haalbaarheid: Kan je de benodigde componenten ook echt krijgen? Welke leveranciers kunnen welke materialen maken?

Trefwoorden:

Displays, haalbaarheidsstudie, ontwerp, simulatie

Locatie:

thuis + CMST (Zwijnaarde) + Barco Kortrijk (simulatiesoftware)
Comments