Ontwerp van een intelligent aangestuurde, efficiente, geschakelde spanningsconvertor


Promotor:
Jan Doutreloigne
Begeleider (CMST): Jindrich Windels
Begeleider (GontiaPower): Stefaan Maeyaert
Aantal studenten: 1 of 2
Richting: Master in de ingenieurswetenschappen: elektrotechniek, Master in de ingenieurswetenschappen: werktuigkunde-elektrotechniek


Trefwoorden:

Geschakelde spanningsconvertor, elektronisch ontwerp, intelligente regelkring, efficiente convertor

Probleemstelling:

Onder invloed van het ecologische momentum in de markt wordt steeds meer gekeken naar de efficientie van geschakelde spanningsconvertoren. Voor laptops, camera’s, sensoren,... wordt niet alleen een zo efficient mogelijke maar ook zo klein mogelijke convertor gevraagd. Een logische piste om dergelijke convertoren te maken, is IC integratie van deze circuits in High Voltage Smart Power technologieen. Hierbij kan geavanceerde controlelogica bij de schakel DMOS transistoren worden geintegreerd om ten allen tijde optimale werking te bekomen.

Het integreren van hoog vermogen convertoren is echter niet zonder enige uitdaging en hierdoor staat het onderzoek naar dergelijke integratie en mogelijke verbeteringen nog in zijn kinderschoenen. Samen met CMST en GontiaPower (spin off van CMST) zou binnen deze thesis een mogelijke piste om de efficientie van geintegreerde convertoren verder te verbeteren worden onderzocht.

Doelstelling:

U zal binnen deze masterproef in eerste instantie een discrete “active clamped isolated forward converter” ontwerpen. Dit gebeurt op basis van een nieuwe ,gepatenteerde topologie ontwikkeld binnen CMST, die de aanstuurverliezen sterk reduceert. Echter, deze aansturing gebeurt momenteel nog weinig intelligent en daarom zou u een intelligente aansturing voor de schakeltransistoren onderzoeken en ontwerpen waarbij afhankelijk van parameters zoals temperatuur, laststroom, frequentie, ... via een regellus een optimaal aanstuurpunt kan worden gevonden.

Binnen deze masterproef ontwerpt u aldus een state of the art converter met een unieke, vernieuwende aansturing voor de schakeltransistoren. Hierbij kan u de concrete implementatie invullen naargelang uw eigen creativiteit, in nauwe samenwerking met de begeleiders en de ingenieurs van GontiaPower.


Locatie:

Laboratorium CMST (Technologiepark, Zwijnaarde)

Comments